Zomerbijeenkomst, 22 juni 2018

De zomerbijeenkomst van het Consortium van 22 juni in het ErusmusMC te Rotterdam was bijzonder geanimeerd. Er waren zo’n 40 deelnemers. Marian van Kraaij zat voor de laatste maal voor. Zij nam afscheid en droeg de voorzitterstaak over aan Dorothea Evers. Dorothea is in het dagelijkse werkzame leven hematoloog in het RadboudUMC. Haar promotie waarvoor ze in mei jl. nog de Van Dijkprijs ontving, richtte zich op transfusiegeneeskunde.

De presentaties op 22 juni leidden diverse malen tot interessante discussie met de zaal. Het toonde de aanwezige kennis en de betrokkenheid en heeft de onderzoekers extra voeding gegeven voor hun project.

De presentaties

  • Marian van Kraaij gaf in een presentatie over “De weg naar een Europese subsidie” informatie over waar het geld te halen is en aan welke obstakels moet worden gedacht. Dit heeft inspirerend gewerkt; er lijken plannen op komst.
  • Aad Pors vertelde hoe het er voorstaat met het DTD, het Dutch Transfusion Data warehouse. In dit datawarehouse vindt een continue en gestructureerde opslag plaats van historische data over de gehele bloedtransfusieketen, van donor tot patiënt. De data komen van de ziekenhuizen en van Sanquin en geven een schat aan informatie, te gebruiken voor divers onderzoek. Dit biedt de mogelijkheid de beschikbaarheid, efficiëntie, en veiligheid van de bloedtransfusieketen continu te kunnen evalueren en optimaliseren. DTD wil toe naar één medical intelligence model voor alle ziekenhuizen. Een actuele uitdaging is om te voldoen aan de wet AVG.
    DTD is voor het Consortium een belangrijke bron en speler binnen het veld van bloedtransfusiegeneeskundig onderzoek en zal als zodanig vaker op de agenda terugkomen. Helaas mogen we deze presentatie niet als pdf op de website plaatsen.
  • Nicholas Saadah vertelde over zijn onderzoek “Omniplasma versus Fresh frozen Plasma –comparing use and effectiveness”, waarop hij eerder deze maand promoveerde. We feliciteren Nic van harte.
  • Josine Oud presenteerde de “R-FACT studie 2.0”. Het doel van deze prospectieve serologische studie is het onderzoeken van de associatie tussen genetische, immunologische en omgevingsfactoren en het risico op rode bloed cel alloimmunisatie.
    Hiervoor worden restbloedmateriaal en vragenlijsten verzameld. Ze heeft al de medewerking van diverse ziekenhuizen. Ze ziet het als een uitdaging om de belasting van de ziekenhuizen zo minimaal als mogelijk te houden (presentatie volgt nog als pdf).
  • Michaela van Bohemen lichtte het” 0-negatieven project” toe. Via een benchmarkenquête onder alle ziekenhuizen hoopt men zicht te krijgen op het gebruik van zowel 0-neg gebruik van erytrocyten als van trombocyten. Is het verbruik of spillage? De resultaten van het onderzoek zullen landelijk bekend worden gemaakt (congres/symposium/ gebruikersraden) en worden gepubliceerd in nader te bepalen tijdschrift. Ook hier is weer goede participatie van de ziekenhuizen nodig en men doet er alles aan om de invoer van de data door de ziekenhuizen zo eenvoudig mogelijk te stroomlijnen, zodat de werklast beperkt blijft. Invoer van de data via KFOL (Klinische Feedback Online) is een goed hulpmiddel daarbij.
  • Dian Winkelhorst presenteerde de eerste resultaten van de HIP-studie, HPA screening in Pregnancy. Het doel van deze landelijke prospectieve studie is het in kaart brengen van de incidentie en het natuurlijk beloop van FNAIT (Foetale en Neonatale Alloimmuun Trombocytopenie). Men wil een Risicomodel opstellen voor het identificeren van zwangerschappen ‘at high risk’. Na de eerste vijf maanden van de studie blijkt een interim-analyse nog gecompliceerd. Er wordt verder gekeken naar de logistiek en de opzet van de studie en een nieuwe analyse wordt opgestart (presentatie volgt nog als pdf).

Het Consortium ziet de verdere resultaten van de studies graag tegemoet.

Indien u naar aanleiding van een presentatie in contact wil komen met een onderzoeker, stuurt u dan een mail naar consortium@nvbtransfusie.nl.

Najaarssymposium, 17 november 2017

Op vrijdag 17 november was er weer een bijeenkomst van het Consortium transfusiegeneeskundig onderzoek. Een kleine 40 onderzoekers, medisch specialisten, klinisch chemici, en andere professionals en geïnteresseerden luisterden naar uitkomsten van onderzoek of onderzoek in opzet op het brede terrein van de transfusiegeneeskunde. Er ontsponnen zich interessante discussies die voor menig onderzoeker een vraag of een tip opleverde. Ook kwam de NIV-kennisagenda kwam aan de orde en de vermelding van het Consortium in artikelen.

Leest u verder in het verslag met de projectvoorstellen en in de bijgevoegde presentaties.

Verslag van de bijeenkomst van 17-11-2017
Presentaties:

Kennisagenda NIV – E. Beckers
Mortality after blood transfusion from donors with a history of pregnancy – R. Middelburg
Bijwerkingen plasma – Nicholas Saadah
OPTIMAL study – Marlijn Verwimp-Hoeks
MATTER protocol – Avi Leader

Voorjaarssymposium, 13 juni 2017

Het doel van deze bijeenkomst was om een vervolg te geven aan de brainstormsessies van het najaarssymposium. Er zijn gericht sprekers uitgenodigd die onderzoek doen – of willen doen – dat in het verlengde ligt van deze sessies. De gepresenteerde studies worden momenteel opgezet of zitten in de pilotfase. Voor alle studies geldt dat er nog ruimte is om deel te nemen en/of mee te denken. De slides van de presentaties vindt u hieronder in pdf-formaat, samen met een verslag van de bijeenkomst.

Downloads:

Verslag van de bijeenkomst van 13-6-2017
Presentaties:
Baysan – INOX ICU-2
Conelissen – BITE studie
Kerkhoffs – Bleeding and microalbuminuria-consortium
Leader – MATTER registry
Spelmink – PMS bij trombocyten in SSP
Verwimp – OPTIMAL study

Najaarssymposium
16 november 2016

Samenwerken in het optimaliseren van de bloedtransfusieketen: Landelijke start consortium transfusiegeneeskundig onderzoek

Op woensdag 16 november is in Utrecht het eerste najaarssymposium van het consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek gehouden. Tijdens het symposium zijn verschillende presentaties gehouden over succesvolle samenwerkingen op het gebied van transfusieonderzoek.

Na de pauze volgde een levendige discussie over de top drie kennishiaten in de transfusiegeneeskunde als startpunt voor vervolgonderzoek. In workshops dachten de deelnemers na over concreet onderzoek dat per hiaat uitgevoerd kan worden en zijn er voorstellen geformuleerd waarmee de volgende keer verder gegaan kan worden.

Concluderend kunnen we terugkijken op een geslaagde middag. We zien dan ook weer uit naar de volgende bijeenkomst op 13 juni. Een volledig verslag van het symposium is hieronder te downloaden.

Downloads:
Verslag CTGO najaarssymposium 2016
Beckers – Introductie Kennishiaten
Koopman-DTD
Kreuger-ATTACH-SCANDAT
Van Kraaij – Introductie symposium
Van Kraaij – Uitkomsten workshops
Vlaar – PACER
Wilson – Veiligheid ijzertherapie

Vierde bijeenkomst consortium
13 juni 2016

De werkgroep – ‘dagelijks bestuur’- is vastgesteld met Marian van Kraaij als voorzitter. Verder zijn de kennishiaten transfusiegeneeskunde besproken, zoals deze zijn ingediend voor de landelijke wetenschapsagenda van de NIV. Een aantal projecten zijn ingediend en besproken.

Downloads:
Verslag CTGO voorjaarsbijeenkomst 2016

Derde bijeenkomst consortium
12 oktober 2015

Tijdens deze bijeenkomst is de structuur van het consortium, zoals het huishoudelijk reglement, besproken. Verder heeft Dorothea Evers een presentatie over de Rfact studie gegeven.

Downloads:
Verslag najaarsbijeenkomst 2015
Presentatie Rfact Dorothea Evers

Korte bijeenkomst tijdens NVB  dagen
21 mei 2015

Er is groen licht gegeven tijdens de algemene ledenraad vergadering van de NVB om het consortium als werkgroep bij de vereniging onder te brengen.

Downloads:
Verslag NVB-dagen

Tweede bijeenkomst consortium
15 maart 2015

Tijdens deze bijeenkomst is een vervolg gegeven aan de kick-off waarbij over een drietal vragen is gebrainstormd: 1) Hoe zou het consortium georganiseerd moeten worden; 2) Welke gegevens zijn beschikbaar in de deelnemende centra?; 3) Welke vragen kunnen door samenwerking beantwoord worden.

Downloads:
Verslag van de tweede bijeenkomst

Kick-off consortium
31 oktober 2014

Tijdens de kick-off is een start gemaakt met het consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek. Er zijn presentaties gehouden over onderzoek in de bloedtransfusieketen. Daarnaast zijn er lezingen gegeven over succesvolle samenwerkingen in het doen van onderzoek en het verzamelen van data in andere sectoren (i.e. NVOG en traumaregistratie). Tot slot volgde een discussie over de toekomst van een bloedtransfusie consortium en wat daarbij de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Downloads:
Verslag van de kick-off bijeenkomst

Bericht delen / leuk vinden op Facebook / ons volgen via email
Consortium verslagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.