Van Dijk Prijzen
NVB en TRIP reiken jaarlijks de Van Dijk Prijzen uit. Er zijn twee prijzen: een voor de beste afstudeerscriptie (MBO, HBO of (bio)medisch) en een voor het beste proefschrift. De prijzen zijn bestemd voor personen die, net als dr. H.C.J.M. van Dijk, hebben laten zien zich betrokken te voelen bij het verbeteren van aspecten van de bloedtransfusieketen, het ontwikkelen van (bloed)celproducten of die een andere bijdrage hebben geleverd aan de transfusiegeneeskunde, en daarvan verslag hebben gedaan in een afstudeerscriptie of een proefschrift. De winnaars ontvangen een attentie, een certificaat en een geldprijs. De NVB en TRIP zijn vereerd dat de familie van dr. H.C.J.M. van Dijk toestemming heeft gegeven om zijn naam te verbinden aan deze prijzen. De Van Dijk Prijzen worden elk jaar tijdens het NVB-TRIP symposium in mei uitgereikt door de kleinzoon van dr. Van Dijk.

Over dr. H.C.J.M. van Dijk
De prijzen zijn vernoemd naar dr. H.C.J.M. van Dijk (1880-1948). Hij was vanaf 1912 verbonden als internist en vanaf 1927 hoofd van afdeling Interne Geneeskunde aan het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. In 1914 was hij een jaar in Indië om mee te werken aan de pestbestrijding. Vervolgens nam hij als representant van het neutrale Nederland in 1916 deel aan de medische ondersteuning van de krijgsverrichtingen op de Balkan. Met deze internationale inspanningen toonde dr van Dijk zijn grote betrokkenheid bij een ieder die medische zorg nodig heeft. Terug in Nederland heeft hij het initiatief genomen om de eerste bloedtransfusiedienst op te richten. De allereerste bloedtransfusie werd door dr. H.C.J.M. van Dijk uitgevoerd op 30 april 1930.

Winnaars

2024: Scriptie: Mariska Stouthart, proefschrift: Thijs de Vos

2023: Scriptie: Tessa Vreeswijk, proefschrift: Robert Klanderman

2022: Scriptie: Michelle Prade, proefschrift: Paula Ypma

2021: Scriptie: Renske Wijgers, proefschrift: Susanna Fustulo-Gunnink

2019: Scriptie: Marc Koppel, proefschrift: Geert-Jan Kuiper

2018: Scriptie: Siem Willems, proefschrift: Dorothea Evers

2017: Scriptie: Marit van der Pol; proefschrift: Welling Oei

Download de aankondiging

Wie kan meedingen:
Iedereen die een afstudeerscriptie (MBO en HBO of (bio)medisch) of proefschrift (incl. verdediging) heeft afgerond in het voorgaande jaar.

Hoe dient u in?
Stuur een (elektronische) kopie van de scriptie of het proefschrift met een aanbevelingsbrief (zie het volgende punt) van de supervisor of (co)promotor naar de secretaris van de NVB. Deadline: ieder jaar op 31 maart. 

Aanbevelingsbrief
Beschrijf kort het doel van het onderzoeksproject / het promotieonderzoek en de bijdrage van de bevindingen in de stage of promotieonderzoek aan de transfusiegeneeskunde. Waarom verdient het werk de titel van Beste Afstudeerscriptie/Beste Proefschrift?

Uitreiking
De winnaars krijgen de gelegenheid om het onderzoek kort te presenteren tijdens het NVB/TRIP symposium. Beiden ontvangen een geldprijs van 500 euro, een aandenken en een certificaat.

Van Dijk Prijzen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.