2012

Editie 2012 nr.1 Implementatie van de trombo-elastografie (ROTEM®) in het MUMC+: (On)mogelijkheden van laboratoriumtesten bij bloedverlies en verworven hemostase afwijkingen Henskens Y, Lance M, Beckers E (2012;5:3-13) Hemostase in balans: Perioperatieve transfusie en groot bloedverlies van de Kerkhof D, Herold

2013

Editie 2013 nr.1 CD47 reguleert de fagocytose van rode bloedcellen van Bruggen R (2013;1:4-8) Twee patiënten met een bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten van Gammeren AJ, Goossens K, Thelen MH, van Driel MW, Ermens AA, van Esser

2015

Editie 2015 nr. 2 Geen bloed beschikbaar vanwege anti-Fy(3) en anti-Do(a) in een zwangere vrouw met sikkelcelziekte en dreigende fluxus Russcher H,de Rotte MC,de Haas M,de Rijke YB,te Boekhorst PA (2015;8:27-31) Klinische aspecten van fluxus postpartum Prick BW (2015;8:32-33) Verslag