CTO verslagen

Najaarssymposium 16 november 2017 Samenwerken in het optimaliseren van de bloedtransfusieketen: Landelijke start consortium transfusiegeneeskundig onderzoek Op woensdag 16 november is in Utrecht het eerste najaarssymposium van het consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek gehouden. Tijdens het symposium zijn verschillende presentaties gehouden over

Nieuwsbrief NVB

De NVB-nieuwsbrief verschijnt maandelijks en bevat allerhande nieuwtjes. Bijvoorbeeld aankondigingen voor workshops en congressen, verslagen van conferenties en bijeenkomsten, ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen, en ga zo maar door. U kunt de reeds verschenen nieuwsbrieven vanaf februari 2017 hier

Bestuur NVB

VOORZITTER: Dr. Erik Beckers Functie: internist-hematoloog/transfusiespecialist MUMC e-mail:   bestuur@nvbtransfusie.nl 1e termijn voorzitter 2017-2020 SECRETARIS: Mw Dr Jo Wiersum-Osselton Functie: arts M&G, donorarts KNMG, Sanquin Bloedvoorziening en TRIP e-mail:   bestuur@nvbtransfusie.nl 1e termijn 2017-2020 PENNINGMEESTER: Dr. Harry de Wit Functie: Klinisch Chemicus,